Spisanie testamentu u notariusza

Niektórzy mawiają, że w życiu jest pewna tylko śmierć. Warto więc zadbać, by po naszym odejściu przyszłość bliskich naszemu sercu osób była w pełni bezpieczna. Dzięki spisaniu testamentu nasi krewni będą mogli w spokoju pogodzić się z naszą śmiercią i po żałobie spokojnie wrócić do normalnego życia.

W testamencie można wskazać swoich spadkobierców i wyznaczyć, jaką część majątku mają otrzymać poszczególne osoby. Najlepiej, by dokument ten sporządził notariusz. Częstochowa jest miastem, w którym na taki krok decyduje się niewiele osób, jednak warto zaznaczyć, że spisanie testamentu w kancelarii ma wiele zalet.

Dzięki testamentowi można zadecydować, kto otrzyma nasz majątek. Jest to szczególnie istotne dla osób, które nie doczekały się własnego potomstwa, nie mają bliskich krewnych lub posiadają dzieci z więcej niż jednego związku. W testamencie można bowiem określić, że nasz ziemski dorobek otrzyma osoba niespokrewniona bądź wybrana instytucja (np. fundacja, szpital).

Należy pamiętać, że polskie prawo spadkowe pozwala na podważenie testamentu, gdy niezadowoleni spadkobiercy stwierdzą, że zachodzą ku temu jakiekolwiek przesłanki. Jeśli jednak testament jest sporządzony nie własnoręcznie, ale w formie aktu notarialnego, ryzyko zmiany jego zapisów przez spadkobierców jest znacznie mniejsze.

W majestacie prawa testament spisany w formie aktu notarialnego ma większą wartość niż dokument, który został sporządzony bez udziału notariusza. Daje on wtedy niemalże gwarancję niepodważalności. Trzeba jednak zaznaczyć, że testament notarialny powinien spełniać określone wymogi formalne. Musi być on sporządzony w kancelarii. Kancelaria notarialna (Częstochowa) może jednak uczynić wyjątek dla osób obłożnie chorych i niepełnosprawnych ruchowo, które z różnych przyczyn nie mogą wychodzić z domu – osoby te mogą sporządzić testament w zaciszu własnego mieszkania. Konieczne jest również własnoręcznie podpisanie dokumentu przez testatora. Wszystkich formalności powinien dopełnić notariusz zajmujący się spisaniem naszego ostatniego oświadczenia woli.